DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte olup özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları planladıkları projelerini, kendileri için en uygun destek mekanizmasıyla gerçekleştirmek istemektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarının ilgili başvuru sahipleriyle buluşturulması misyonunu yüklenen FOX YATIRIM iş planların hazırlanması ve hibe alan projelerin yürütülmesi süreçlerinin tamamını bünyesinde gerçekleştirmektedir. FOX YATIRIM, uzman kadrosunun ve bölgesel çözüm ortaklarının etkin ve koordinasyonlu çalışmaları neticesinde bugün sunduğu projelerde başarılı olmasını sağlamış ve ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde öncü rol oynamıştır. Söz konusu projelerle; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politika ve hedeflerine katkıda bulunulması FOX YATIRIM’ın en önemli motivasyonunu oluşturmaktadır.

FOX YATIRIM, geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumların ise sosyal amaçlı yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HİZMETLER

• Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

• Kat Karşılığı İnşaat Projeleri Danışmanlığı

• Yatırım Danışmanlığı

• Proje Tasarım ve Yönetimi

• İnsan Kaynakları Danışmanlığı

• Stratejik Planlama Danışmanlığı

• Yönetim Danışmanlığı

• Fizibilite Danışmanlığı

FOX YATIRIM'I BİRAZ TANIMAK İSTER MİSİNİZ?